Анкета

Име на фирмата*

Име и фамилия

Телефон

Вашият Email *

Град*

Какви видове торове планирате за влагане през август-октомври 2014г*

Приблизителни количества торове*

Имате ли нужда от нашите съвети (ако “да“, моля попълнете следващите полета)*

Каква площ земя обработвате

В кой географски район е обработваната от вас земя

Какви култури сте отглеждали през последната година

Какви видове и количества торове сте вложили

Какви култури планирате да отглеждате през новия сезон

Код за сигурност*
captcha