Връзки

Министерство на земеделието и храните

www.mzh.government.bg

 

Държавен Фонд Земеделие

www.dfz.bg

 

Национална служба по зърното

www.nszf.bg

 

Институт по почвознание “ Никола Пушкаров“

www.iss-poushkarov.org

 

Национална асоциация на зърнопроизводителите

www.grain.bg

 

Асоциация на земеделските производители в България

www.azpb.org

Българска Асоциация на търговците на зърно и фуражи

www.bagft.org

 

Съюз на производителите на масла и маслопродукти

www.sunoil-bg.com