Други дейности

Компанията е един от доставчиците на индустриална сол за поддръжка на пътищата през зимата. Основните клиенти са Агенция ”Пътища”, “Автомагистрали” АД, по-големите общини в България и пътноподдържащите фирми.

През 2009г. Трейд Ексим ООД създаде публично-частно партньорство с Пристанище Варна ЕАД Варна като инвеститор и оператор на 12000 кв.м терминал за зърно и други насипни товари. Обемът на обработените стоки (пшеница, рапица, ечемик, царевица,слънчоглед, рапичен шрот) през терминала за 2013г. e 480 000 тона.

През годините сме участвали успешно в множество процедури по обществени търгове и винаги сме били коректни и точни при изпълнението им.

Отношенията ни с финансови и застрахователни институции са отлични особено с
Райфайзенбанк (България) ЕАД и Банка ДСК ОТП Груп.