Земеделие

Трейд Ексим ООД се занимава с изкупуване, транспорт, складиране и продажба на земеделска продукция:  слънчоглед, ечемик, пшеница, царевица, рапица.
Трейд Ексим ООД продава селскостопански стоки предимно на вътрешния пазар на държавни институции като Държавния Резерв на Р.България и големи производители- потребители на суровини като Папас Олио АД, най-голямата рафинерия за слънчогледово олио в България.
Компанията предоставя финансиране на земеделските производители чрез доставки на минерални торове и изкупува селскостопанска продукция на база на годишни договори.
Фирмата е лицензирана за търговия със зърно от „Националната служба по зърното и фуражите“ към Министерство на храните и земеделието и активно участва в програмите за подпомагане на стопаните по Фонд ”Земеделие”.