Клиенти

Трейд Ексим ООД се оповава на традиционни партньори и се базира на дългосрочни споразумения във всички аспекти. Някои от основните фирми са изброени в азбучен ред по-долу:

Афер България ЕООД, Девня
Агро Сантия ЕООД, София
Агроферт ООД, Добрич
АСМ ЕООД, Монтана
Бенмар ЕООД, Бургас
Билдком ЕООД, София
Бондър ЕООД, Разград
Грудев и сие ЕТ, Пазарджик
Каргил България ЕООД, София
Олива АД, Кнежа
Папас Олио АД, Ямбол
Пестицид ЕООД, с.Врачеш
Пиргос Агро ООД, Бургас
Про Агро ООД, Бургас
Про Импекс Трейд ООД, София
Сънкомерс ЕООД, Плевен
Сънекс ЕООД, Плевен