Минерални торове

Фирмата е доставчик на всички видове минерални торове: Урея, Амониев Нитрат,
Стабилизирана Амониева Селитра, Комплексен тор (НПК), Троен суперфосфат (ТСП), КАН, Амониев Сулфат и др., както на директни земеделски стопани така и на големи търговци.
Търговията с торове съставлява над 70% от общия оборот на фирмата с физически обем от около 85000 тона годишно. Трейд Ексим ООД е един от най-големите вносители на торове в страната.