Продукти

azotni torove
fosforni torove
azotnofosforni torove
kompleksni

Торовете са един от най-важните инструменти за развитие на селското стопанство в подкрепа на продоволственото осигуряване, както и за поддържане производителността на почвата. Всеки естествен или химически произведен материал, който съдържа най-малко 5 % от едно или повече от трите основни хранителни вещества (N, P2O5, K2O), може да се нарече тор.

Минералните торове са продукти на химическата промишленост.

Външният вид (размер и форма) на минералните торове е много разнообразен в зависимост от процеса на производство: гранули, пелети, “перли”, кристали, компактиран или фин прах. Повечето торове се предлагат в твърдо състояние, но делът на течните торове все повече нараства. Освен хранителните стойности, физическите качества на торовете се определят и от размер, твърдост, устойчивост на влага и физически повреди, разтворимост, висококачествените торове имат специална повърхностна обработка /покритие предотвратяващо сбиване на продукта.

Видове торове

Торове съдържащи само един първичен хранителен елемент се наричат прости (еднокомпонентни), а тези които съдържат два или три основни хранителни елемента, са сложни (многокомпонентни). Сложните от своя страна се разделят на смесени (бленд/компактиран) или комплексни (продукти на химически синтез).

УРЕЯ (карбамид) ГРАНУЛАТ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
УРЕЯ (карбамид) ПРИЛИНГ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
site
СТАБИЛИЗИРАН АМОНИЕВ НИТРАТ (SAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
СУЛФОАМОФОС (NPS)
КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ
site
КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP)
АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
sait
АМОНИЕВ СУЛФАТ (AS) ГРАНУЛАТ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
АМОНИЕВ СУЛФАТ (AS) КОМПАКТИРАН
АЗОТНИ ТОРОВЕ
sait
АМОНИЕВ НИТРАТ (AN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site