Структура

Дейността на фирмата е изцяло насочена към търговски операции на международния и български пазар в сферата на масовите стоки интегрирани по веригата на предлагането от суровини до крайни продукти.

Компанията работи в три основни направления:

  1. Търговия и съхранение на земеделски продукти
  2. Търговия и съхранение на минерални торове
  3. Търговия с др. стоки като трапезна сол, захар, горива, химически продукти