Хранителни продукти

Хранителните продукти, с които Трейд Ексим ООД по традиция търгува са:
слънчогледово олио – сурово и рафинирано, бяла кристална захар, каменна и морска трапезна сол. Компанията продава стоките на фирми от хранителната промишленост, големи търговци и на правителствени организации като:

Министерството на Отбраната, Държавен резерв и военновременни запаси на Р.България, общини.