АМОНИЕВ НИТРАТ (AN)

Описание на продукта

АМОНИЕВ НИТРАТ(AN) е от видовете торове, без които е практически невъзможно модерното земеделие. Принадлежи към семейството на азотните торове, универсален е за приложение. Половината от азота в него е в амониева форма, а останалата част е нитратна. Азотът от амониевия нитрат се усвоява от растенията мигновено, докато амониевият азот се възприема само след нитриране. Амониевият нитрат се продава в големи количества, тъй като притежава отлична разтворимост във вода и се възприема много добре от почвата. Този тор може да се използва и в комбинации с калциев амониев нитрат и амониев сулфат нитрат.
Азотът в амониевия нитрат се възприема много по- бързо от почвата в сравнение с този в уреята или в амониевия сулфат. Посевите поемат азот най-вече във формата на нитрат. Амониевият азот трябва да се преобразува в нитрат в почвата и едва тогава става ефективен. Уреята причинява повреди върху разсада поради летливостта на амоняка.
Амониевият нитрат и амониевият сулфат са силно киселинни торове. Амониев нитрат се предлага във формата на бели гранули с големина от 1 до 4 мм и съдържа 34,4% азот. Тази кристална форма е силно хигроскопична. Торът е силно водоразтворим, по-слабо ефективен е от уреята при водния ориз или от други амониево нитратни торове. Този продукт е по-склонен към отмиване отколкото другите амониеви продукти. Амониевият нитрат е много мощен оксидиращ агент – може лесно да експлодира, когато е в близост до топлинен източник или пламък. Поради тези си свойства амониевият нитрат и неговите съединения се съхраняват на сухо място в запечатани торби.
Гранулираната форма лесно се съхранява, а и с лекота се разпръсква върху почвата. Амониевият нитрат, както и останалите амониеви торове, оставят в почвата киселинна утайка. Необходими са 800 грама вар, за да бъде неутрализирана киселинността образувана от 1 кг амониев нитрат. Амониевият нитрат и уреята са най-широко използваните азотосъдържащи торове от всички останали твърди торове.

Още продукти...

УРЕЯ (карбамид) ГРАНУЛАТ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
УРЕЯ (карбамид) ПРИЛИНГ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
site
СТАБИЛИЗИРАН АМОНИЕВ НИТРАТ (SAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
СУЛФОАМОФОС (NPS)
КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ
site
КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site