АМОНИЕВ СУЛФАТ (AS) ГРАНУЛАТ

Описание на продукта

АМОНИЕВ СУЛФАТ(AS) ГРАНУЛАТ е азотно-серен тор съдържащ 21% азот и 24% сяра. Това е химически неутрален кристален бял тор, добре разтворим във вода, не се сбива. Освен значението на азота в живота на културите, сярата е един от основните елементи на посевите, влиза в състава на протеини и аминокиселини и е на трето място по значение за подхранването на културите след азота и фосфора.

Значително количество от сяра в растенията е под формата на соли на сярната киселина, амониевият сулфат е отличен източник на подхранващата сяра, лесно усвоим от растенията, не се измива лесно от почвата и се усвоява напълно от нея, което позволява този тор да бъде използван както за основно, така и за пролетно торене. Ниското съдържание на сяра в почвата може значително да намали ефекта на торовете, съдържащи азот, фосфор и калий.

Амониевият сулфат се отразява особено добре на качеството на рапица, царевица, картофи и зеленчуци, включително на захарно цвекло. Върху черноземни почви амониевият сулфат влияе особено позитивно върху добива, дори е по-добър от другите видове азотни торове. Трябва да се отбележи и фактът, че цената на амониевия сулфат е много по-ниска от амониевия нитрат и урея. От всички съществуващи торове, съдържащи сяра, най-високото съдържание на сяра притежава синтетичният амониев сулфат.

Приложение:Амониевият сулфат е високо ефективен азотен тор, прилагането на който осигурява висока растителна и икономическа ефективност при отглеждането на основните култури. Амониев сулфат се препоръчва предимно за култури изискващи сяра /рапица, зеле, елда, зимна и лятна пшеница/, предпочитащи амониев нитрат пред азот /картофи, захарно цвекло, фуражни култури/ и култури, които се развиват по-добре при леко кисела реакция на почвения разтвор /картофи, лен, чай, слънчоглед, моркови, домати, киселец, магданоз, ряпа, репички, тиква, тиквички, къпини, малини/.

Най-добре е амониевият сулфат да се ползва основно през пролетта в пред посевния период, което води до равномерното му разпределение на полето. Торенето на самите култури с амониев сулфат е също много ефективно. Освен това амониев сулфат може да се добавя в разтвора на течни азотни торове.

Още продукти...

УРЕЯ (карбамид) ГРАНУЛАТ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
УРЕЯ (карбамид) ПРИЛИНГ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
site
СТАБИЛИЗИРАН АМОНИЕВ НИТРАТ (SAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
СУЛФОАМОФОС (NPS)
КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ
site
КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site