Описание на продукта

АМОФОС (MAP) е силно концентриран тор, състоящ се от 11% азот и 52% фосфор, водоразтворим, който отлично се приема от растенията. Това е леко хигроскопичен минерален тор, който не се сбива и лесно се разпръсква в почвата. Използва се главно за подобряване на фосфатни почви в критичния първоначален период на растеж. Фосфорът е стратегически хранителен елемент за селскостопанските култури и растенията, особено в първия стадий на растеж, когато кореновата система все още не е укрепнала и бавно и слабо възприема хранителните вещества. Фосфорът укрепва кореновата система, способства бързото формиране на листна маса, увеличава устойчивостта към болести и суша. Липсата на фосфор в периода на формиране на репродуктивните органи възпрепятства развитието и забавя узряването на растенията, реколтата е по-ниска, качеството на продукта е по-лошо. Влагането на фосфор в почвата преди засаждането, както и при насаждения в редове, е от особено значение – фосфорните съединения се асимилират изключително лесно. Амофос е ефективен минерален тор, прилаган за пролетни култури, рапица, бобови растения, соя. Този вид тор има висок последващ ефект – благоприятства значително увеличаването на добива на следващата зимна пшеница.
Предимства: повишава добива, създава силна коренова система, повишава устойчивостта на културите към болести и суша, благоприятства узряването на културите, подобрява качеството на продуктите, увеличава срока на годност на продуктите.
Приложение: зимни култури /пшеница, ръж, ечемик, овес/, царевица, захарно цвекло, слънчоглед, рапица. Амофос се използва за основно подхранване преди засаждане като минерален тор за различни земеделски култури и различни типове почва във всички климатични зони на страната. Той създава по-благоприятни фосфатни условия в сравнение със суперфосфата в неутрални и алкални почви. Разумно е да се използва в сухи зони, където азотните торове са по-малко предпочитани пред фосфорните. Използва се широко и в оранжерии заедно с азотните и калиевите торове.

Още продукти...

УРЕЯ (карбамид) ГРАНУЛАТ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
УРЕЯ (карбамид) ПРИЛИНГ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
site
СТАБИЛИЗИРАН АМОНИЕВ НИТРАТ (SAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
СУЛФОАМОФОС (NPS)
КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ
site
КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP)
АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
sait