КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN)

Описание на продукта

КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN) е азотен тор, предпочитан за киселинни почви. Най-популярният вид от този тор съдържа около 27% азот ( половината от който е в нитратна форма, а останалата част е в амониева форма)и 11% CaO. Съществуват няколко метода за производство на калциев амониев нитрат. Разтвор на концентриран амониев нитрат се смесва с прахообразен варовик, за да се получи калциев амониев нитрат на гранули. Количествата се охлаждат, изсушават и покриват с подходящ материал. Други калциеви съединения, които се използват за производството на CAN са калцит или доломитен варовик, креда, глина или утаечен калциев карбонат. Процесът на смесване се извършва много бързо, за да се избегне декомпозиция /разпадане/ на амониевия нитрат. Този тор е водоразтворим и се използва при различни култури и различни видове почви. Азотът, който се усвоява бързо от растенията е относително стабилен на разпад, поради своята амониева форма. Калцият спомага за движението на въглехидратите и увеличаването на разтворимостта на хранителните вещества в почвата които бързо се усвояват от растенията. Калцият спомага за растежа и развитието на коренова система при растенията. Симптомите на дефицит на калций се изразяват в появата на белезникави петна по листата и загуба на тургура.

Още продукти...

УРЕЯ (карбамид) ГРАНУЛАТ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
УРЕЯ (карбамид) ПРИЛИНГ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
site
СТАБИЛИЗИРАН АМОНИЕВ НИТРАТ (SAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
СУЛФОАМОФОС (NPS)
КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ
site
ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP)
АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
sait