СТАБИЛИЗИРАН АМОНИЕВ НИТРАТ (SAN)

Описание на продукта

СТАБИЛИЗИРАН АМОНИЕВ НИТРАТ (SAN) е гранулиран азотен тор съдържащ 33% азот (N) и 1% MgO. Половината от азота в него е в амониева форма, а останалата част е нитратна. Азотът от амониевия нитрат се усвоява от растенията мигновено, докато амониевият азот се възприема само след нитриране. Универсално приложим, бързодействащ, подходящ за всички видове култури и почви. Осигурява балансирано подхранване на растенията, отлично средство за основно, предсеитбено торене и подхранване. Съществен недостатък при него е измиването на нитрати по профила под коренообитаемия слой или отмиване с повърхностните отточни води при ранно зимно торене. Реална е и опасността от загуби чрез денитрификация при условия на пролетно почвено преовлажняване. Този тор е незаменим за по-късно подхранване на есенните посеви при условия на повишени температури и просъхваща почвена повърхност.

Още продукти...

УРЕЯ (карбамид) ГРАНУЛАТ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
УРЕЯ (карбамид) ПРИЛИНГ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
site
СУЛФОАМОФОС (NPS)
КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ
site
КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP)
АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
sait