ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)

Описание на продукта

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ(TSP) е най-високо концентрираният наличен фосфатен тор. Произвежда се чрез добавяне на фосфорна киселина към скален фосфат. Получава се основно водоразтворим монокалциев фосфат без наличие на калциев фосфат. TSP съдържа около 2.5 повече фосфат отколкото единичен суперфосфат /17 до 23 % фосфор или 44 до 52 % Р2О5/. Благодарение на високата концентрация на фосфор, TSP се използва широко при производството на високоанализни съединения торове. Тройният суперфосфат, също известен като концентриран суперфосфат, съдържа 45 до 50 % монокалций или водоразтворим сулфат и 17 до 20% вар. В такава концентрирана форма торът е по-лесен и по-евтин при транспортиране, съхранение и употреба в сравнение с течния вид.Когато тройният суперфосфат се използва като тор, добивът от краткосрочни култури, като зърнените, картофи и някои зеленчуци, е по-висок. С помощта на този тор кореновата система се изгражда стабилно, което позволява растението да остане добре изправено в периода на растеж.
Общото хранително съдържание е по-ниско отколкото на амониевия фосфат; киселинният му характер влошава качеството при съхранение; не е подходящ за употреба заедно с урея, тъй като влошава качеството й. TSP на гранули е предпочитаната форма за директно влагане в почвата, а негранулираната форма е по-удобна за употреба в комбинирани торове.

Още продукти...

УРЕЯ (карбамид) ГРАНУЛАТ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
УРЕЯ (карбамид) ПРИЛИНГ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
СТАБИЛИЗИРАН АМОНИЕВ НИТРАТ (SAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
СУЛФОАМОФОС (NPS)
КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ
site
КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP)
АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
sait