УРЕЯ (карбамид) ПРИЛИНГ

Описание на продукта

УРЕЯ (карбамид) ПРИЛИНГ е най-популярният и най-предпочитан представител от минералните азотни торове, подходящ за всеки тип почва и за всички видове култури. Това е бял, кристален, органичен, водоразтворим тор. Приемлив и предпочитан е особено за водния ориз, защото редуцира нитратите до вода и/или азот /в анаеробни условия/, който азот се загубва в съприкосновение с въздуха. Този тор се прилага три пъти в поливни площи – по време на засаждането, при обработката на почвата и по време на развитието на съцветията. Както при останалите азотни торове, уреята подхранва както бурените, така и посевите. При запазването им от овлажняване гранулите не се сбиват, удобни са за съхранение и може веднага да се употребят. Предимствата на този вид тор са много повече от недостатъците му. Уреята бързо се превръща в амоний по време на хидролизата в почвата. Торът не действа така бързо както амониевия нитрат, тъй като са необходими няколко дни за хранителните бактерии в топлата и влажна почва да превърнат амониевата в нитратна форма. От особено значение е периодът от време между влагането на тора в почвата и възможността за напояване и температурата, тъй като ензимът е по-слабо реактивен при по-ниска, отколкото при по-висока температура /25 до 30 градуса С/.
Карбамидът е концентриран азотен торс 46% азот, лесно разтворим във вода и се отнася към категорията универсални торове. Азотът активно стимулира и насърчава растежа. Ако азотът в почвата е недостатъчен, стеблата на растенията остават тънки и слаби, имат по-малко разклонения и започва пожълтяване на долните листа. Влагането на продукта се извършва главно през пролетта – разтворен във вода или в насипно състояние и последващо обилно поливане. Уреята е с много по-добри характеристики в сравнение с амониевия нитрат – няма способността да се сбива, нечувствителен е към възпламеняване и устойчив на корозия в периода на съхранение и употреба.

Още продукти...

УРЕЯ (карбамид) ГРАНУЛАТ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
site
СТАБИЛИЗИРАН АМОНИЕВ НИТРАТ (SAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
СУЛФОАМОФОС (NPS)
КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ
site
КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP)
АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
sait