СУЛФОАМОФОС (NPS)

Описание на продукта

СУЛФОАМОФОС (NPS) е многофункционален, водоразтворим, 100% ронлив, нехигроскопичен, гранулиран азотно-фосфорен продукт. Съставът на продукта включва 10% азот, 20% фосфор (P2O5) и 14% сяра (SO3), която увеличава процента на глутен в пшеницата, както и масленото съдържание при слънчогледа, соята и рапицата. Основната причина през последните години да се използва тор, съдържащ сяра, е това, че този продукт е висококонцентриран, без баластни вещества, допринасящ за повишаване на добивите и подобряване качеството на зърното. Сравнително изследване на различни видове, дози и методи за приложение на минерални торове за зимна пшеница показва, че ефектът на този вид тор върху добива се равнява на ефекта на смес от амониев нитрат и амофос при прилагането им в равни части.
Приложение: Продуктът се използва за всички видове почви и за всички видове култури за основно торене преди засаждане и за последващо торене след засаждане.Торът може да се прилага и в оранжерии с азотни и калиеви торове. Торови смески от всякакъв вид може да бъдат създадени на базата на NPS.
Предимства при прилагането на NPS:
1. Подобрява качеството на продукта – увеличава съдържанието на протеин в зърното, маслодейните семена, соята и рапицата
2. Увеличава производителността на културите
3. Подпомага здравословния растеж и развитието на растенията
4. Увеличава жизнеспособността на растението
5. Увеличава срокът на годност на продуктите
6. Равномерният размер на гранулите на продукта подпомага лесното навлизане на тора в почвата.
NPS е високо ефективен тор не само за увеличаване добивите от различните култури, но и подобрява тяхното качество, в резултат на което прилагането му е с добър икономически ефект. Продуктът не е токсичен, не е възпламеним и не е взривоопасен.

Още продукти...

УРЕЯ (карбамид) ГРАНУЛАТ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
УРЕЯ (карбамид) ПРИЛИНГ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
site
СТАБИЛИЗИРАН АМОНИЕВ НИТРАТ (SAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP)
АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
sait