Описание на продукта

NPK 16:16:16 е универсален комплексен минерален тор, съдържащ 16% азот (N), 16% фосфор (P2O5) и 16% калий (K2O). Той е зърнест със светло розов цвят, не се сбива, ронливостта е 100 %, не е хигроскопичен. Всички соли, които са част от NPK, са разтворими във вода. Концентрацията на хранителни вещества съставлява най-малко 45% /общ азот, фосфор и калий/. При прилагането на този тор, в сравнение с обикновените торове, се намаляват значително разходите за транспортиране и съхранение, както и количествата за торене.

NPK е във формата на гранули (минимум 92% между 2-4 мм)с добри механични свойства, подходящи за механизирано прилагане в почвата.

Приложение: NPK е основен предсеитбен тор, подходящ за всички видове почви и култури. Особено подходящ е за добре напоявани черноземни и сиви почви. Целесъобразно е NPK да се влага по време на есенната оран при черноземните почви и през пролетта при рохките зърнести почви.

NPK не е токсичен и експлозивен. Транспортира се с всякакъв наземен транспорт.

Още продукти...

УРЕЯ (карбамид) ГРАНУЛАТ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
УРЕЯ (карбамид) ПРИЛИНГ
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
site
СТАБИЛИЗИРАН АМОНИЕВ НИТРАТ (SAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
СУЛФОАМОФОС (NPS)
КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ
site
КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN)
АЗОТНИ ТОРОВЕ
site
ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP)
АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ
sait